Polityka prywatności

Sklep internetowy fajnefajne.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem serwisu www.fajnefajne.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu.
Zbiór danych którego administratorem jest ...........został zarejestrowany w GIODO nr zgłoszenia ...... , nr księgi ......

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: ...

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z serwisu.

Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do .. oraz na przetwarzanie przez . jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie poprzednim.


Pliki cookiecheck Product added to compare.