Regulamin

Regulamin Sklepu

1. Informacje ogólne.
1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.specially4u.pl zwanym dalej Sklepem  jest firma PPHU Kendi Iwona Damps, Kolonia 54, 83-328 Sianowo, NIP 589 181 56 85

1.2. Oferta Sklepu skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientem.
1.3. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.
1.4. Sklep oferuje produkty nowe, wolne od wad, oryginalne, objęte rękojmią sprzedawcy.
1.5. Prezentowane w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
1.6. Rejestrowane wejście do sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 
2. Zamówienia.
2.1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep fajnefajne.pl 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. 
2.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego się w sklepie.
2.3. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.
2.4. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu.
2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się dla zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe sklepu lub na konto sklepu w systemach płatności internetowych IAI S.A. i PayU.
2.6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze, w 7 dni po wpływu pieniędzy na konto sklepu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są w kolejnych dniach roboczych.
2.7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Aktualnie nie wysyłamy produktów za granicę.
2.8. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane.
2.9. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (wyłącznie e-mailem). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane bądź nadane w punkcie nadawczym.
2.10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia.
2.11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru przez przewoźnika oraz za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 3. Polityka cenowa
3.1. Ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi brutto określonymi w PLN. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
3.2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.
3.3. Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w sklepie internetowym należy traktować jako informację cenową, a nie ofertę cenową w rozumieniu KC. 

4.  Warunki płatności.
4.1. W sklepie fajnefajne.pl istnieje możliwość płatności z góry (przelewem lub kartą płatniczą) należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu na konto nr 18 1140 2004 0000 3402 7422 0395 .


4.2. Klient, który wybrał opcję płatności z góry, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

5. Dostawa.
5.1. Zamówione przedmioty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy InPost (Paczkomaty) lub Paczka w Ruchu.  
5.2. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy.
5.3. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji oraz czasu dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki, i tak:
     
a) Poczta Polska (Pocztex)- czas dostawy to zazwyczaj około 4 dni robocze,

      b) Paczkomaty (InPost)- czas dostawy to zazwyczaj około 3 dni robocze,

      c) Kurier InPost - czas dostawy to zazwyczaj około 2 dzień roboczy.
 
6. Prawo do odstąpienia od umowy.
6.1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres sklep@fajnefajne.pl, lub drogą pocztową na adres: PPHU Kendi Iwona Damps Kolonia 54, 83-328 Sianowo
6.3.  Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych (pomniejszonych o koszty przesyłki do klienta) niezwłocznie, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
6.4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

6.5 Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Jeśli klient nie odbierze paczki w punkcie odbioru, Paczkomacie itp., również koszt zwrotnej przesyłki będzie odliczony od zwracanych środków pieniężnych.
6.6 W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.

6.7  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (nie można zwracać produktów personalizowanych z wykonanym tłoczeniem, nadrukiem, grawerunkiem itp.). 

 

7. Nieodebrane przesyłki.
7.1. Klient będzie obciążony kosztem nieodebranej przesyłki.
7.2. Na koszt nieodebranej przesyłki składają się koszt przesyłki i koszt zwrotu przesyłki.
7.3. Koszty zwrotu przesyłki są naliczane wg cenników Poczty Polskiej i firm kurierskich, pozostałych przewoźników. W przypadku Poczty Polskiej do kosztu zwrotu przesyłki należy doliczyć 23%VAT. 

 

8. Reklamacje produktów.
8.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią sprzedawcy.
8.2. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
8.3. Wadliwy produkt należy odesłać po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta (telefon, e-mail) listem poleconym. Jeśli wysyłka listem poleconym nie będzie możliwa (ze względu na wagę lub gabaryt przedmiotu) formę wysyłki należy uzgodnić z obsługą sklepu.
8.4. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć informację o wadzie produktu.
8.5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).
 

9. Prawa autorskie.

9.1. Sklep internetowy fajnefajne.pl, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy PPHU Kendi Iwona Damps oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
9.2. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych, jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody firmy PPHU Kendi Iwona Damps.

 

10. Ochrona danych osobowych.
10.1. Firma PPHU Kendi Iwona Damps może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1 RODO. Dane osobowe firma pozyskuje od klientów
10.2. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy kupna-sprzedaży. 
10.3. Firma będzie przechowywała dane klientów przez czas nieokreślony. Uzasadnione jest to przede wszystkim polityką rabatową oraz polityką reklamacyjną.
10.4. Każdy klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10.5. Firma zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi klienta, nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma nie wykorzysta tych danych w celach innych niż określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności i cookies.
10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

check Product added to compare.